Дни на отворените врати на ДГ“Юрий Гагарин“ – творчески базар