Ден на Земята

Ден на Земята

Посаждане на дръвчета от усмихнатите малчугани.