1. Ралица  Божилова – директор
2. Валентина  Апостолова-  учител детска градина
3. Красимира  Христова – учител детска градина
4. Ваня  Ковачева-Станоева -Старши учител
5.Ангелина  Николова  – учител детска градина
6. Румяна  Стефанова – учител детска градина
7. Цветелина  Свиленова-Николова – учител детска градина
8. Таня  Николова – учител детска градина
9. Ива Алексова – учител детска градина- заместник
10. Ивелина Церовска – учител детска градина
11. Елеонора Любомирова Кьосева- учител детска градина- заместник
12. Наталия  Стоичкова – Старши учител
13. Румяна Спасова Манчева – учител детска градина
14. Йорданка Дамянова –  счетоводител
15. Йорданка Симонова – касиер-домакин
16. Татяна  Дренкарова – пом. възпитател
17. Румяна Арахангелова- пом. възпитател
18. Мариана  Костадинова – пом. възпитател
19. Мария  Василева – помощник в кухня
20. Даниела  Зафирова – пом. възпитател
21.Цветанка Драганова – пом. възпитател
22. Верка  Велчова – работник кухня
23. Мариана  Христова – пом. възпитател
24. Методи  Троянски – огняр
25. Даниела Торошанова – пом. възпитател
26. Добринка  Спасова – пом.възпитател
27. Ива  Спасова – чистач
28. Александра Стоянова- мед. специалист
29.  Цветанка Иванова – мед. специалист
31. Росица Петрова  –  пом.възпитател
32. Камелия  Христова –  мед. специалист

33.Мариана Стоицева- мед.специалист

34. Ани Ковачка – мед. специалист