Дневен режим на ДГ „Юрий Гагарин” гр. Долна баня- Целодневни групи

Времево разписание
Дейности
6.30- 8.30
 • Прием на децата
 • Дейности по избор на детето
 • Сутрешно раздвижване
8.30- 8.50 Сутрешна закуска
9.00- 9.20 Педагогически ситуации
9.20- 9.40 Допълнителни дейности
9.40- 9.55 Подкрепителна закуска
9.55- 10.15 Педагогическа ситуация
10.15- 10.40 Подвижни игри
10.40- 12.00 Допълнителни форми:

 • Игри на открито
 • Сюжетни игри
12.00- 13.00 Обяд

Подготовка за следобедна почивка

13.00- 15.00 Почивка- следобеден сън
15.00- 15.15 Следобедно раздвижване
15.15- 15.30 Следобедна закуска
15.30- 15.50 Педагогическа ситуация
16.00- 18.30
 • Допълнителни дейности, организирани от учителя
 • Дейности по избор от детето
 • Изпращане на децата

Дневен режим на ДГ „Юрий Гагарин” гр. Долна баня-Сборна полудневна

ПГ “ Слънце“ 5-6 годишни

Времево разписание
Дейности
7.00- 8.30
 • Прием на децата
 • Дейности по избор на детето
 • Сутрешно раздвижване
8.30- 8.50 Сутрешна закуска
9.00- 9.30 Педагогически ситуации
9.30- 9.55 Подкрепителна закуска
10.00- 10.30 Педагогическа ситуация
10.30- 11.00 Подвижни игри
11.00-11.30 Педагогическа ситуация
11.30- 12.00 Педагогическа ситуация (понеделник и четвъртък)
12.00- 13.00
 • Игри на открито
 • Сюжетни игри
 • Дейности по интереси
 • Изпращане на децата